Mailing

Een mailing kan op naam of naamloos. Bij de eerste spreekt men van een direct mailing. In België wordt deze meestal verdeeld door de Post. Bij de naamloze spreekt men van een bus-aan-bus verdeling. Hiervoor zijn 2 grote spelers in België: De Post en BD-MyShoppi. Vraag zeker de mogelijkheden bij je drukker en of hij een voordelig postcontract heeft.